Για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης .

Απο την παρέμβαση 18 Οκτωβρίου για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης .

"Απο την χτεσινή μου παρέμβαση 18 Οκτωβρίου για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης ."
"Απο την χτεσινή μου παρέμβαση 18 Οκτωβρίου για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης ."
"Απο την χτεσινή μου παρέμβαση 18 Οκτωβρίου για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης .""Απο την χτεσινή μου παρέμβαση 18 Οκτωβρίου για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης ."
"Απο την χτεσινή μου παρέμβαση 18 Οκτωβρίου για τον Ερωτα στον Πλατωνα στην πινακοθήκη Γρηγοριαδη στο Ν. Ηράκλειο Αττικης ."