Σχολιάζοντας Βεργίνα Τηλεόραση (15.12.2015 μέρος Β)

vergina tv

[su_youtube url=”https://youtu.be/PjEBFJqo_mI?t=4″ width=”210″ height=”230″]