Το ξεκίνημα μιας νέας μου συνεργασίας με την μελοποίηση ποιημάτων μου

Το ξεκίνημα μιας νέας μου συνεργασίας με την μελοποίηση ποιημάτων μου και την παραγωγή ενος cd απο τον Γάλλο παραγωγό Rocher Raymond Philippe.

"MonteCarloRecords2013 Annoncing

A winning trio Artists . MonteCarloRecords2013 is pleased to announce the release of the new single 3 titles , excerpts of @[100004989692730:2048:Demosthenes Davvetas]   poems in song. The three songs were composed by @[1111954134:2048:Louisa Eldivina]  beautiful melodies. They will be interpreted as follows :
A French song sung by Louisa Eldivina Soprano 
Another song will be interpreted in Greek by Greek singer Giannis Karalis .
The third song will be sung by a trio Louisa Eldivina Soprano Demosthenes Davvetas and Giannis Karalis. The song trio will be in Video Clip for television. This single will be presented in Athens during the Exclusive Prestige Tour 2016-2018 of Louisa Eldivina Soprano 
François Deblaye II @[1192955115:2048:Mixalis Sourvinos] @[100000408067287:2048:Spyros Sourvinos] @[506291389:2048:Neophytos Demetriades] @[1054566996:2048:Michalis Demestichas] @[100004100506619:2048:Jean Paul Vampée] @[100003319535213:2048:Rachel Kneppert Mladenovic] @[100004888381363:2048:Thea Leiner Van Eijk] @[710931649:2048:Aaron Henry] @[691686467:2048:Mohammed Bin Khalifa] @[100004863936583:2048:Mohamed Slimani] @[100000467530236:2048:Terry Siganos] @[100004316952314:2048:Gian Latsios] @[1596206196:2048:Fotis Skourtis] @[1005207033:2048:Antonije DeSerbie Zoupanos] @[100000198890072:2048:Prince Edward Barbu] @[100000367754048:2048:Princess Romona Murad] @[1030068945:2048:Arik Hendelsman Sadan] @[100003206128106:2048:Corfu Greece] @[100003868887822:2048:Corfu Xorio Corfu] @[100004818371699:2048:Corfubio Agriculture Cooperative] @[100005010480388:2048:Kerkiraiki Mantolinata] @[100005155537771:2048:Rotary Club Kerkyras] @[100003681732732:2048:Dimitris Dimitroulis] Dimitris Nezeritis @[1167542215:2048:Dimitris Papageorgiou]"
"MonteCarloRecords2013 Annoncing

A winning trio Artists . MonteCarloRecords2013 is pleased to announce the release of the new single 3 titles , excerpts of @[100004989692730:2048:Demosthenes Davvetas]   poems in song. The three songs were composed by @[1111954134:2048:Louisa Eldivina]  beautiful melodies. They will be interpreted as follows :
A French song sung by Louisa Eldivina Soprano 
Another song will be interpreted in Greek by Greek singer Giannis Karalis .
The third song will be sung by a trio Louisa Eldivina Soprano Demosthenes Davvetas and Giannis Karalis. The song trio will be in Video Clip for television. This single will be presented in Athens during the Exclusive Prestige Tour 2016-2018 of Louisa Eldivina Soprano 
François Deblaye II @[1192955115:2048:Mixalis Sourvinos] @[100000408067287:2048:Spyros Sourvinos] @[506291389:2048:Neophytos Demetriades] @[1054566996:2048:Michalis Demestichas] @[100004100506619:2048:Jean Paul Vampée] @[100003319535213:2048:Rachel Kneppert Mladenovic] @[100004888381363:2048:Thea Leiner Van Eijk] @[710931649:2048:Aaron Henry] @[691686467:2048:Mohammed Bin Khalifa] @[100004863936583:2048:Mohamed Slimani] @[100000467530236:2048:Terry Siganos] @[100004316952314:2048:Gian Latsios] @[1596206196:2048:Fotis Skourtis] @[1005207033:2048:Antonije DeSerbie Zoupanos] @[100000198890072:2048:Prince Edward Barbu] @[100000367754048:2048:Princess Romona Murad] @[1030068945:2048:Arik Hendelsman Sadan] @[100003206128106:2048:Corfu Greece] @[100003868887822:2048:Corfu Xorio Corfu] @[100004818371699:2048:Corfubio Agriculture Cooperative] @[100005010480388:2048:Kerkiraiki Mantolinata] @[100005155537771:2048:Rotary Club Kerkyras] @[100003681732732:2048:Dimitris Dimitroulis] Dimitris Nezeritis @[1167542215:2048:Dimitris Papageorgiou]"

MonteCarloRecords2013 Annoncing

A winning trio Artists . MonteCarloRecords2013 is pleased to announce the release of the new single 3 titles , excerpts of Demosthenes Davvetas poems in song. The three songs were composed by Louisa Eldivina beautiful melodies. They will be interpreted as follows :
A French song sung by Louisa Eldivina Soprano
Another song will be interpreted in Greek by Greek singer Giannis Karalis .
The third song will be sung by a trio Louisa Eldivina Soprano Demosthenes Davvetas and Giannis Karalis. The song trio will be in Video Clip for television. This single will be presented in Athens during the Exclusive Prestige Tour 2016-2018 of Louisa Eldivina Soprano
François Deblaye II Mixalis Sourvinos Spyros Sourvinos Neophytos DemetriadesMichalis Demestichas Jean Paul Vampée Rachel Kneppert Mladenovic Thea Leiner Van Eijk Aaron Henry Mohammed Bin Khalifa Mohamed Slimani Terry Siganos Gian Latsios Fotis Skourtis Antonije DeSerbie Zoupanos Prince Edward Barbu Princess Romona Murad Arik Hendelsman Sadan Corfu Greece Corfu Xorio Corfu Corfubio Agriculture Cooperative Kerkiraiki Mantolinata Rotary Club Kerkyras Dimitris DimitroulisDimitris Nezeritis Dimitris Papageorgiou Jsvmag Rocher Philippe Raymond Philippe Raymond Rocher Philippe Raymond Rocher Philippe Raymond