Στο Kontra 24 (04.03.2016)

Μιλήσαμε για το συμβούλιο πολιτικων αρχηγών , την παγκοςμιοποιηςη , για το μεταναστευτικο και υποστήριξα ότι πιςω απο το προσφυγικό κι οικονομικό ζητημα κρύβεται κι ο κίνδυνος απώλειας της εθνικής ταυτότητας με τα ως τώρα γνωστά δεδομένα .

 

[su_youtube url=”https://youtu.be/0ycBfCdwbEw” width=”210″ height=”230″]kontra tv