Πανεπιστήμιο Zhengjiang,Hangzhou — Απο την συζήτηση με φοιτητές και καθηγητές