ραδιοφωνική μου συζήτηση με θέμα την Μακεδονία , την παραίτηση Κοτζια και την Γαλλική Πολιτική .