Η ομιλία μου στην Θεσσαλονικη με θέμα τον ρόλο του Πολιτισμού στην αναβάθμιση της ταυτοτητας της Ελλάδας .

Η ομιλία μου στην Θεσσαλονικη με θέμα τον ρόλο του Πολιτισμού στην αναβάθμιση της ταυτοτητας της Ελλάδας .