Καλημέρα μας μ’ένα σχέδιο ” κορονοιας” περιόδου. (17.03.2020)

Εγώ πάντως στο σπίτι διαβάζω,γράφω και ζωγραφίζω, εκτός των άλλων βασικών αναγκαίων. Σας χαιρετώ λοιπόν κι εγώ για το Καλημέρα μας μ’ένα σχέδιο ” κορονοιας” περιόδου. In my house I profited to draw more. That’s a new drawing. Hello to you

No photo description available.