Ο χορός είναι η ελεύθερη έκφραση της Ένωσης του σώματος και του πνεύματος με το σύμπαν

Καιρός για χορό. Ο χορός είναι η ελεύθερη έκφραση της Ένωσης του σώματος και του πνεύματος με το σύμπαν. Time for dancing. Dancing you find the connection between your body ,your spirit and the Kosmos.