Ένα πιάτο,ο κύκλος, ήταν πάντα για τους Έλληνες η ενσάρκωση του τέλειου στο πλανητικο,συμπαντικο, σχήμα. Just a plate,the circle, was […]